Prevención

Realizamos operacións de mantemento nos seus equipamentos para reducir a posibilidade de avarías.

Mantendo os equipos limpos e co engraxe axeitado e os filtros limpos, evitamos sobrequecementos, reducindo o consumo de electricidade e a aparición de danos por desgaste prematuro.