0

Aviso legal

Responsable: 
Identidade: Víctor Otero Guimarey 
NIF: 32798818J 
Dir. Postal: Avda. Dos mallos, 87 baixo B 
Teléfono: 981237954 
Correo electrónico: sat@hardtecgalicia.com

En nome da empresa HardTec Galicia - Víctor Otero Guimarey, tratamos a información
que nos proporciona, a fin de proporcionarlles o servizo solicitado e realizar a
facturación dos mesmos.
Os datos proporcionados manteranse sempre que se manteña a relación comercial ou
durante os anos necesarios para cumprir coas obrigacións legais.
Os datos non se transferirán a terceiros, salvo nos casos en que exista obrigación legal.
Ten dereito a obter a confirmación de se estamos tratando os seus datos persoais en 
HardTec Galicia - Víctor Otero Guimarey, polo tanto, ten dereito a acceder aos seus datos persoais,
corrixir información inexacta ou solicitar a supresión cando os datos non sexan necesarios.